Člen skupiny ENETIQA

O nás

ENERGIE Holding zajišťuje výrobu tepla pro zákazníky v Litoměřicích, Lounech a Mimoni od roku 2007.

Více informací

Proč se neodpojit od teplárny

Jedním z největších důvodů proč se neodpojit od teplárny je pohodlí, kdy zákazníci na začátku a konci topné sezóny pouze otočí kohoutem na svém topení a o nic víc se nemusí starat. Teplo a teplá voda od naší společnosti je každodenní jistotou, na kterou se může každý z našich zákazníků spolehnout.

V případě, že zákazník nebo koncový spotřebitel považuje platbu za dodávku tepla za vysokou, je nutno hledat důvod. Mnohdy jde o velkou spotřebu energie způsobenou zbytečným přetápěním jednotlivých místností nebo velkou tepelnou ztrátou nezatepleného objektu.

Pokud už někdo uvažuje o odpojení od teplárny, měl by zvážit a důkladně spočítat veškeré náklady jak na odpojení, tak i na samotné zřízení a následné provozování alternativního zdroje tepla.

Většina dodavatelů alternativních tepelných zdrojů, kteří slibují při odpojení nízkou cenu tepla za 1 GJ do svých nabídek často nezapočítávají provozní a veškeré investiční náklady včetně finančních. Do ceny tepla je potřeba nutně zahrnout veškeré náklady související s pořízením, provozem a údržbou alternativního zdroje vytápění. Pro objektivní posouzení způsobu vytápění a úspor by měl být vyhotoven podrobný ekonomicko-technický energetický posudek, který by měla provést jiná než dodavatelská firma, která bude pravděpodobně hájit hlavně své zájmy a tím je zisk z jím dodávaného zařízení.

Je třeba dívat se i do budoucnosti a do ceny tepla za 1 GJ započítat i budoucí náklady na obnovu alternativního zdroje vytápění. Tyto náklady většina dodavatelů do slibované částky za GJ neuvádí a mnoho majitelů domů či jednotlivých bytů je tak uváděno v omyl, jak nízkou cenu za GJ budou mít. Je tedy potřeba vytvářet finanční rezervu na budoucí náklad, kterou je potřeba do ceny za 1 GJ započítat, aby byla cena skutečně objektivní.

Na alternativní zdroje tepla je záruka u technologických zařízení zpravidla 24 měsíců (pokud není dodavatelem prodloužena) a zde musí vlastník tohoto zařízení počítat s možnou reálnou opravou a to kdykoli.

Do ceny tepla za GJ je potřeba též započíst náklady na provoz – samotný alternativní zdroj, ať jím je teplené čerpadlo či plynový kotel, samo o sobě často spotřebovává elektrickou energii, je nutné jej kontrolovat, provádět pravidelné revize, které také něco stojí. Naproti tomu cena tepla, které je dodáváno našim zákazníkům již všechny náklady potřebné k zajištění dodávek tepla obsahuje.

Nutně je také potřeba zajímat se o spolehlivost a rychlost řešení poruchových stavů (dodavatel opravy nemusí mít čas ihned po nahlášení poruchy a bez tepla tak můžete být déle, než byste chtěli), minimální nebo žádné nároky na obsluhu. Toto vše zákazníci odebírající teplo z našich tepláren řešit nemusí.

V neposlední řadě je také důležité zaměřit se na bezpečnost dodávek, hluk z vlastního zdroje v domě a celkové dopady na životní prostředí. Přece jen jsou naše teplárny umístěny většinou na okrajových částech měst, kde působíme a vypouštěné emise tak nezatěžují vzduch přímo v centru měst, ale vypouští je vysokými komíny mimo obydlené části.

ODSTÁVKY A HAVÁRIE

ODSTÁVKA VÝTOPNY LITOMĚŘICE

Oznamujeme Vám, že z důvodu nutných revizí a oprav na technologickém zařízení „zdroje CZT Litoměřice“, bude ve dnech od 23.7.2024 do 24.7.2024 od 00:00 hod. do 24.00 hod. přerušena dodávka teplé vody (TV). Děkujeme za pochopení.

Dispečink 24 hodin denně

CZT LITOMĚŘICE 416 725 968, 724 360 973

CZT LOUNY 415 627 981, 606 741 144

CZT MIMOŇ 487 829 845, 602 512 149

enh_panaroma

Jak se k nám dostanete?