Člen skupiny ENETIQA

O nás

ENERGIE Holding zajišťuje výrobu tepla pro zákazníky v Litoměřicích, Lounech a Mimoni od roku 2007.

Více informací

CZT Litoměřice

Centrální zásobování teplem v Litoměřicích bylo budováno postupně od poloviny 60. let do poloviny 90. let. Hlavními odběrateli tepla a teplé vody jsou převážně domácnosti, ale na síť rozvodů jsou připojeni také odběratelé z terciální sféry. CZT Litoměřice dodává teplo a teplou užitkovou vodu například Městské nemocnici, Hasičskému záchrannému sboru či Katastrálnímu úřadu.

V Litoměřické výtopně používáme 4 horkovodní kotle. Ve 3 kotlech se jako paliva používá výhradně lesní štěpka (biomasa). Dodavatelé biomasy, stejně jako ENERGIE Holding a.s. jsou certifikováni a každoročně auditováni na trvalou udržitelnost zpracovávané biomasy. Ve čtvrtém horkovodním kotli se v  topnou sezónu může spalovat hnědé uhlí (hruboprach HP1). V této centrální kotelně je trvale přítomna obsluha, která funguje také jako dispečink pro hlášení poruch.

Technologie litoměřické výtopny je taktéž vybavena moderním čištěním spalin na bázi tkaninových filtrů a minimalizace obsahu síry je zajišťována pomocí vstřikování vápenného Sorbacalu do spalin. Z těchto důvodů je litoměřická výtopna šetrná k životnímu prostředí.

V prostoru stávající výměníkové stanice EC1 v Havlíčkově ul. máme od roku 2020 vybudovanou novou záložní a špičkovací kotelnu na zemní plyn.

Celkový tepelný výkon litoměřických zdrojů je 45,4 MW a délka rozvodného potrubí je celkem 22,9 km. Každoročně průběžně rekonstruujeme části horkovodního potrubí tak, abychom minimalizovali ztráty v rozvodech tepla a zajistili bezporuchové dodávky tepla našim zákazníkům.

Zajímavosti

Výška komínu: 90m

Délka potrubí: 22,9 km


Základní kontaktní údaje:

CZT Litoměřice
K výtopně 1987, 412 01 Litoměřice
tel. 416 725 968 (dispečink)

Hlášení poruch: 416 725 968, 724 360 973

 

ODSTÁVKY A HAVÁRIE

ODSTÁVKA VÝTOPNY LITOMĚŘICE

Oznamujeme Vám, že z důvodu nutných revizí a oprav na technologickém zařízení „zdroje CZT Litoměřice“, bude ve dnech od 23.7.2024 do 24.7.2024 od 00:00 hod. do 24.00 hod. přerušena dodávka teplé vody (TV). Děkujeme za pochopení.

Dispečink 24 hodin denně

CZT LITOMĚŘICE 416 725 968, 724 360 973

CZT LOUNY 415 627 981, 606 741 144

CZT MIMOŇ 487 829 845, 602 512 149

enh_panaroma

Jak se k nám dostanete?