Člen skupiny ENETIQA

O nás

ENERGIE Holding zajišťuje výrobu tepla pro zákazníky v Litoměřicích, Lounech a Mimoni od roku 2007.

Více informací

Elektřina pro Louny

Ještě v letošním roce nabídne společnost Energie Holding některým svým odběratelům tepla také dodávky elektřiny. Lidem, kteří nabídku využijí, mohou ceny elektřiny klesnout postupně téměř na polovinu oproti tomu, co za elektřinu platí dnes. Pilotní projekt je určen odběratelům napojeným na výtopnu Louny sever, umístěné v ulici U Stadionu.

Dodávky elektřiny odběratelům tepla jsou součástí dlouhodobého rozvojového programu lounské teplárny, který má zajistit výhodné ceny energií pro její zákazníky. „Jako moderní teplárna vyrábíme s teplem zároveň i elektřinu. Proč ji máme prodávat energetickým společnostem, které ji přeprodají našim zákazníkům, když jim ji umíme dodat sami a levněji?“ vysvětluje základní myšlenku nového projektu Ing. Libor Štěpán, předseda představenstva společnosti Energie Holding.

Teplárna postaví vlastí síť

Technické řešení spočívá v tom, že teplárenská společnost vybuduje vlastní rozvodnou elektrickou sít a propojí domy, které vytápí, se svým zdrojem elektřiny. Elektrické kabely může snadno položit podél již vybudovaných teplovodů. „Pro pilotní projekt jsme zvolili napojení na výtopnu v ulici U Stadionu, protože rozvody tepla z této výtopny jsou vybudovány v moderních kolektorech a pro položení elektrických kabelů k jednotlivým domům nemusíme ani kopnout do země,“ vysvětluje Libor Štěpán. Na rozvod tepla z této kotelny jsou napojeny jak obytné domy, tak například školy a školky. I ty mohou nabídku využít.

Levnější elektřina i vlastní elektrárna

Hlavní výhodou napojení na rozvodnou síť teplárny je dodávka levnější elektřiny. Lidem se sníží cena jak za distribuci, tak za silovou elektřinu. V součtu mohou lidé ušetřit až 20 % z celkových nákladů na elektřinu. V rámci projektu mohou jednotlivé domy napojené na soustavu centrálního zásobování teplem vybavit své domy také fotovoltaickými panely a snížit svoji závislost na externích dodávkách elektřiny a také celkové náklady na ni. Ty by mohly klesnout o dalších až 23 % oproti tomu, co lidé v běžném panelovém domě, v bytě 3 + 1, platí za elektřinu dnes. Celkové snížení nákladů za elektřinu obyvatel domů, které se napojí na rozvodnou síť teplárny, by tak mohlo dosáhnout až 43 %. Teplárna nabídne výstavbu těchto malých fotovoltaických elektráren na klíč.

Pilotní projekt

Kdy teplárna zahájí výstavbu vlastní elektrické sítě, záleží na tom, jak velký bude o elektřinu zájem. Teplárna sice může lidem dodat elektřinu jako každý z desítek dalších obchodníků s elektřinou, ale aby její zákazníci mohli využít i slevu za distribuci elektřiny (po vlastí síti teplárny), je potřeba, aby se na její síť připojil celý dům, tedy obyvatelé všech bytů v něm. Na rozdíl například od školy nebo úřadu, které z pohledu dodávek elektřiny představují pouze jedno odběrné místo. „Co je potřeba udělat, našim zákazníkům vysvětlíme, s konkrétní nabídkou je oslovíme na jaře tohoto roku,“ říká Libor Štěpán.

 

Letak_elektrina_str_1   Letak_elektrina_str_2

 

ODSTÁVKY A HAVÁRIE

V současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst ve městech Litoměřice, Louny a Mimoň bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našich provozů. Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte dispečink příslušného města. Přejeme hezký den.

Dispečink 24 hodin denně

CZT LITOMĚŘICE 416 725 968, 724 360 973

CZT LOUNY 415 627 981, 606 741 144

CZT MIMOŇ 487 829 845, 602 512 149

enh_panaroma

Jak se k nám dostanete?